Monday, December 22, 2014

Ab Ki Baar Shor Kiya To KHADA Kar Doongi
Aaj Kal Ke Bachho Ki HARAAMIPANTI
Class Mein Bachche Shor Kar Rahe The Madam Ko Gussa Aa Gaya Aur Boli
Madam - Agar Ab Ki Baar Shor Kiya To KHADAA Kar Doongi

Bachhe Chillaaye
Pehle Mera...
Pehle Mera...
Pehle Mera...

No comments: