Sunday, November 9, 2014

Santa Ask To Banta - B00T AUR CH000T Mei Kya Antar Hai

Label: Gande JokesSanta Aur Banta Aapas Mei Baatein Kar Rahe The.
Santa - Yaar Banta BOOT Aur CH00T Mei Kya Antar Hai?

Banta - Oye Yaar Simple Sa Antar Hai... Boot Accepts Only
One Size Even CH00T ACCEPTS ALL SIZES...... Ha Ha Ha Ha

No comments: